Doktor POS Kullanımı

 

Doktor POS, Gelir Vergisi Mükellefi olan Doktor, Diş Hekimi ve Veteriner hekimlerce kullanılabilir.

Doktor POS cihazları tarafından üretilen slipler ile serbest meslek faaliyeti kapsamında elde edilen kazancın, Vergi Usul Kanununa (V.U.K.) göre belgelendirilmesi sağlanmaktadır. V.U.K. genel tebliğinde yer alan tüm kriterler göz önüne alınarak geliştirilmiş olan Doktor POS’larda tercihinize göre işleminizi stopajlı ve stopajsız olarak yapabilirsiniz.

POS işlem menüsü altından “İşyeri İşlemleri” adımı üzerinden satış yapılacak hizmet bilgileri eklenebilmektedir. (Hizmet adı, Stopaj ve KDV Oranları)

 
 • 1

  İşyeri İşlemleri

 • 2

  Hizmet Tipi İşlem

 • 3

  Hizmet Adı

 • 4

  Hizmet KDV

   

                      KDV oranı %8 veya %18 olarak tanımlanabilir.

 • 5

  Hizmet Stopaj

 

POS cihazları üzerinde standart satış işlemleri dışında özel tanımlanacak hizmet tipleri için de satış işlemi yapılabilmektedir. Slipler serbest meslek makbuzu yerine geçer.

 
 • 1

  Kart chip okuyucuya takılır veya manyetik şeridi okutulur.

 • 2

  İşyeri "Satış" adımını seçer, "Giriş" tuşuna basar.

 • 3

  Satış tutarı girilir, "Giriş" tuşuna basılır.

 • 4

  Menüde “Satış/Hekim Satış” adımları listelenir.

 • 5

  “Hekim Satış” seçildiğinde ekranda “Stopajlı/Stopajsız” seçenekleri listelenir.

  Sağlık hizmeti gerçek kişilere verilmiş ise, düzenlenecek belge stopaja tabi olmadığından, "Stopajsız" seçeneği seçilmelidir. Bu durumda; girilen tutar belirlenen çalışma koşulları dahilinde (bloke ve/veya komisyon) herhangi bir stopaj kesintisi yapılmadan hesabınıza geçecektir.

  Ticari ve tüzel kişilere verilen sağlık hizmetleri stopaja tabi olduğundan "Stopajlı" seçeneği seçilmelidir. Bu durumda; hesabınıza geçecek tutar, hizmet bedeli üzerinden yapılacak stopaj kesintisi kadar noksan olacak ve hizmeti alan müşteri tarafından sizin adınıza vergi dairesine yatırılacaktır.

 • 6

  “Stopajlı” veya “Stopajsız” seçildiğinde ekranda kayıt edilen hizmet bilgileri listelenir. İşlem yapılacak olan hizmet tipi (Muayene, Ameliyat vb.) seçilir.

 • 7

  “Stopajlı” seçilirse, ekranda “Stopaj/Ödenecek Tutar” bilgileri yanında “İşleme devam etmek istiyor musunuz?” sorusu görülür.

   

  “Evet” ile ilerlendiğinde chip-para kullanım bilgileri ekranda görülür.(Talep edilmesi durumunda chip-para kullanımı yapılabilir.)

 • 8

  Chip-para bilgileri girildikten sonra “Şifre” tuşlanır ve “Giriş” tuşuna basılır.
  Erteleme yada artı taksit kampanyaları varsa POS “Bu bilgileri ekranda istiyor musunuz?” şeklinde sorar.

 • 9

  İşlem başarılı yada başarısız olarak sonlanır. Slip basılır.