Elektronik Ticaret

 

Bankamız, firmaları internet üzerinde tüketiciyle güvenli bir ortamda bir araya getirerek firmaların satış yapmalarını sağlamakta ve elektronik ticaret dünyasında tahsilât/ödeme sistemleri sunmaktadır. 

İnternet üzerinden kredi kartı ile satış yapmak isteyen her firma bu hizmetten yararlanabilir. 

Hızla gelişen teknoloji, firmaları etkilediği gibi firmaların satış ve ödemelerine aracılık eden bankaları da etkisi altına almıştır. Küreselleşen ekonominin sonucu olarak, Akbank, internetten satış yapmak isteyen firmalara ödeme aracılığı yapmaktadır. Gerek kart sahipleri gerekse firmalar açısından gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olan ve Sanal POS hizmeti sağlayan Akbank e-ticaret sistemi ile firmalar, internet üzerinden yaptıkları satışları, müşteri kredi kartı ile gerçekleştirebilmektedirler.

 

Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla hayal ettikleri ürün ve hizmetlere ulaştığı, firmalar içinse pazarlama ve satış olanakları sunan bir ortamdır.Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve bireylerin internet ortamında ya da intranet ortamında, yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

 

İnternet üzerinden elektronik veri değişimi (EDI) ya da elektronik fon transferi (EFT), tamamen kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen finansal, ticari faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. 

Ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler de elektronik ticaret kapsamına girmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

En Yakın Şubelerimiz

 

 

eticaret